INSCRIPCIONS

Aquest taller d’autoconeixement està especialment pensat per a treballar amb dones,
ja que, malauradament, encara són elles les que s’encarreguen de la majoria de les
cures en l’àmbit personal i professional. I aquest fet genera que el temps de dedicació
als seus projectes i autocures es vegin minvats amb relació als temps dels homes.
A més, l’autoconeixement permet fer-se preguntes ( Qui sóc? Què vull? Què
m’agrada? Quins són els meus valors? Què necessito?…) i prendre decisions que
poden arribar a ser revolucionàries.

L’autoconeixement personal és el primer pas per estar bé a la nostra pell.
Des d’aquest coneixement propi podrem arribar a viure en coherència entre el que
sentim, el que volem i com actuem a l’hora que podrem generar canvis reals a la
societat i deixar un impacte més positiu a les persones que ens envolten i al nostre
entorn.

QUINS CONTINGUTS TREBALLA?

El taller es divideix en tres sessions de dues hores cadascuna:

La primera sessió es diu EN DINS i s’aprendran tècniques que ens ajudaran a treballar el
més intern de nosaltres mateixes. Es revisaran els valors propis, les creences
limitadores i el concepte d’autocura.

La segona: EN FORA treballarem la nostra relació amb l’entorn i les altres persones.
Analitzarem i diferenciarem emocions i sentiments, detectarem les nostres zones de
confort i farem una anàlisi sobre la nostra pròpia gestió del temps.

La tercera EN ENDAVANT, aprendrem a definir el que ens passa a través de les
metàfores es planteja amb l’objectiu d’aprendre a dissenyar objectius i els plans d’acció
per portar-los a terme. D’aquesta manera, acabarem el tercer dia amb una mirada de
canvi cap al futur.

Comparteix aquest taller

veure tots els tallers