Fer-se sòcia

Per què és important fer-se sòcia?
Fer-se sòcia et vincula de manera directa amb l’Ateneu del Clot. Et dona dret a participar en totes les decisions que impliquen un projecte comunitari en favor de la cultura, l’oci, la participación i l’empoderament ciutadà des d’una perspectiva local. També és una manera de participar econòmicament, ajudant a l’autonomía i a la independencia que persegueix l’Ateneu.

Què implica ser sòcia de l’Ateneu del Clot?

 • Utilitzar l’espai de l’entitat i els seus recursos comuns
 • Ser partícep o responsable de les activitats organitzades per l’Ateneu
 • Impulsar i proposar activitats puntuals i projectes socials i culturals del teu interés
 • Ser membre dels Grups i Col·lectius que acull l’Ateneu
 • Participar en la gestió de l’Ateneu i en les Comissions de Treball
 • Dret a participar en l’Assemblea General de l’Ateneu, que regeix l’entitat

Qui pot ser sòcia?

Pot ser tota persona que es sentí propera al sentit del projecte i que vulgui donar-li suport. L’Ateneu vol ser un punt de refèrencia per a totes les persones del barri i la ciutat.
Si formes part d’un col·lectiu de persones i creus que podeu tenir cabuda dins l’Ateneu, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Quin cost té ser sòcia?

La quota és de 6€ al mes, que s’abonen de manera semestral.
No té cap pagament inicial, només s’haurà d’abonar la quota d’ese semestre.

S’ofereix una quota reducida de 3€/mes per a:

 • Menors de 30 anys

 • Aturats de llarga durada

 • Perceprtors de subsidis i prestació mínima.

Què m’aporta?

Els membres socis comptaran amb:

 • Preus reduits per totes les activitats, tallers i esdeveniments organitzats per l’Ateneu.

 • Descomptes en diversos punts de comerç al barri.

col·laboradors

QUÈ SÓN LES COMISSIONS DE TREBALL?

Son espais de participación oberts als socis de l’Ateneu que traballen de manera regular i continuada en àmbits concrets de la gestió de léntitat. Es reuneixen periòdicament per donar resposta a noves necessitats i projectes i segueixen la línea de treball marcada per l’Assemblea General de Socis.

Les Comissions están sempre obertes a noves incorporacions. Estean formades per totes les persones amb voluntat de participar i implicar-se en el dia a dia de l’Ateneu.

Si vols participar d’una comissió, escriu un correu a l’adreça de la comissió del teu interés. També, en cas de detectar la necessitat d’una nova comissió, qualsevol soci o sòcia en podrá proposar una de nova i liderar-la.

ECONOMIA

Treballa en la confecció dels pressupostos, revisa la comptabilitat i vetlla per la seva transparencia, dona suport al sistema de subvencions i pensa estratégies d’autofinançament.

TALLERS

S’ocupa dels tallers ofertats perl’Ateneu. Defineix les prioritats i els criteris de l’oferta formativa de l’Ateneu. Es valoren les diferents propostes, necessitats i inquietuds de talleristes i incrites.

ART

Funciona recollin propostes i dissenyant la línea d’activitats artistiques que es duran a terme. També séncarrega de la programació déxposicions temporals de l’ateneu.

COMUNICACIÓ

Centralitza la difusió de l’Ateneu. Dissenya la cartelleria seguint la línea estètica de l’entitat. Dinamitza les xarxes socials i la web de l¡Ateneu i treballa en noves estratègies de comunicació.

ACTIVITATS

Recull propostes i dissenya la programació sociocultural de léquipament. Mobilitza recursos humans per tal de dur a terme cadascuna de les activitats.

Fes-te soci!

Si voleu associar-vos a l’Ateneu del Clot, ompliu el formulari i un responsable es posarà en contacte amb tu.

GRUPS
FORMULARI